منوی سايت
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت

اسلایدهای ارائه مقالات فراخوان روز اول: ۲۱/۱۰/۹۴

سالن ۵

سالن ۴

زمان: ۳۰:۱۷-۱۶

استفاده از سیستم‌های رادیو شناختگر بی‌سیم جهت پشتیبانی تراکنش های بانکی

علی پورشمسی

بررسی نقش پارامتر تسهیلات غیرجاری در پیش‌‌بینی کارایی شعب با ترکیب روشهای تحقیق در عملیات و داده‌کاوی

علی هادی

هاب سرویس‌های پرداخت

حسین یعقوبی

ارزیابی ورتبه بندی شعب بر مبنای کیفیت خدمات بااستفاده ازتکنیکTOPSIS/DEA/AHP فازی

صهیب خداپرستی

یک روش جدید احراز هویت ضمنی در اینترنت­بانک

دکتر سعید صدیقیان کاشی

مروری بر روش‌های کشف پولشویی با استفاده از داده کاوی و پیشنهاد برای ایران

محمد حسن نژاد

احراز اهلیت متعاقدین، در پرداخت الکترونیک با استفاده از رایانش عاطفی

مهدی زائری

Prediction of ATM Device’s Income in Acquire Mode Using Data Mining Techniques based on Artificial Neural Networks

هومن رضوی

 

اسلایدهای ارائه مقالات فراخوان روز دوم: ۲۲/۱۰/۹۴

سالن ۵

سالن ۴

زمان: ۳۰:۱۷-۱۶

بانکداری فراکانالی
نیلوفر قطبی

ارائه راهکارهایی در جهت بهبود مرکز تماس شرکت های PSP با استفاده از خوشه بندی و سری زمانی

 فرناز صفائی نیک

ارزیابی روش نوین وام‌دهی در بانکداری اجتماعی تحلیل

)SWOT(
 دکتر مهشید شاهچرا

بهبود کارایی و قابلیت اطمینان سامانه مدیریت کانالهای بانکداری الکترونیک با رویکرد پیش‌بینی رفتار مشتریان
سید محمد حسین هاشمی‌نژاد

تاثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد بانک‌های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار

 مريم محسنی لطفی

شناسایی عوامل موثر در  افزایش بکارگیری خدمت موبایل بانک

 زهرا مهدیان فر

بررسی عوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرزی در نظام بانکی ایران، فرصت ها وچالش‌ها

 علی حسین صمدی

ارائه مدلی جهت ارزیابی کارایی و بهبود فرآیندهای سازمان‌های خدمت محور

 محمد کشته گر