منوی سايت
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت

کارگاه‌های روز اول: ۹۴/۱۰/۲۱

Governance, Risk,Compliance
(
GRC) در بانك‌ها

نوش‌آفرین مومن‌واقفی

سالن ۲

طبقه B2

User Journey and Customer Experience in Modern Digital Banking Ecosystem

امیر رضا فرهادی

سالن ۱

طبقه B2

هم‌راستاسازی امنیت اطلاعات با کسب و کار: مدل، برنامه، نقش ها و سنجه‌ها

علیرضا اطهری‌فرد،

سجاد طرهانی

سالن ۳

طبقهB2

EVM

دیوید کول

سالن۵

طبقه B2

استاندارد‌های شبکه بانکی

عبدالرضا مصدق
سالن
VIP

طبقه B2


زمان: ۱۵:۳۰-۱۴

 

کارگاه‌های روز دوم: ۹۴/۱۰/۲۲

معماری تشخیص تقلب بر بستر کلان داده و یادگیری

دکتر جلال‌الدین نصیری

سالن ۲

طبقه B2

بانکداری جامع

دکتر امیر حسین داوودیان سالن ۱

طبقه B2

اشیاء هوشمند در دنیای به هم متصل (IoT)

مهندس علیرضا کیانپور سالن ۳

طبقه B2

API for Banking دیلیپ موهاپاترا سالن ۵

طبقهB2

مدل‌های تامین مالی انبوه

امید ترابی

سالن۴

طبقه B2

هوش تجاری

دکتر روزبه ترابی

سالن VIP

طبقه B2


زمان: ۱۲:۳۰-۱۱

باج افزارها و راهکارهای مقابله با آنها

سید علیرضا کامرانی، بابک امین آزاد

 

معماری امن ذخیره و بازیابی اثربخش اطلاعات

رضا صاحب زمانی

 

سالن ۲

طبقه B2

بانکداری بدون شعبه

دکتر محمد مظاهری

سالن ۱

طبقه B2

معرفي مجوزهای FCP و MVN و تاثیر آن در کسب و کار

مهندس سیدکاظم دهقان

سالن ۳

طبقه B2

مدل‌های کسب و کار بانکداری الکترونیکی

دکتر پیام حنفی‌زاده

سالن ۵

طبقه B2

 

زمان: ۱۵:۳۰-۱۴