دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
مدیرگروه پول‌و‌ارز پژوهشکده پولی و بانکی
تاريخ : دوازدهم مهر 1393 ساعت 15:57   کد : 70

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی

مدیرگروه پول‌و‌ارز پژوهشکده پولی و بانکی

عنوان سخنرانی: سیاست پولی و اعتباری در چرخه‌های تجاری