دکتر اکبر کمیجانی
قائم‌مقام بانک مرکزی ایران
تاريخ : هفدهم ارديبهشت 1394 ساعت 17:30   کد : 7

دكتر اكبر كمیجانی

 قائم مقام بانک مرکزی ایران

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران از۱۳۶۳

سوابق اجرایی:

 • عضو هیات مدیره بانك خاورمیانه  - از آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
 • معاون اقتصادی بانك مركزی ج.ا.ا ایران - ازخرداد۱۳۷۷ تا آبان ۱۳۸۶
 • معاون پژوهشی دانشكده اقتصاد - ازآبان ۱۳۸۶
 • عضو شورای بررسی های اقتصادی ریاست ج.ا.ا- (آیت اله هاشمی رفسنجانی)۷۶-۱۳۷۴
 • مشاور اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- ۱۳۷۶-۱۳۶۹
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران- ۱۳۷۷-۱۳۷۴
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده اقتصاد- از۱۳۷۴
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران- ازآبان ۱۳۸۶

تحصیلات:

 • دكتری اقتصاد  ۱۹۸۴- دانشگاه ویسكانسین – میلواكی (آمریكا)
 • تخصص : "اقتصاد پولی"، "اقتصاد كلان"، "اقتصاد بین الملل"
 • کارشناسی ارشد  ۱۹۷۹ – دانشگاه ویسكانسین – میلواكی (آمریكا) تخصص: "اقتصاد پولی"
 • كارشناسی – تعاون  – دانشگاه تهران

سوابق آموزشی:

 • دروس تدریس شده درمقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری:
 • اقتصاد خرد (كارشناسی)
 • اقتصاد كلان( كارشناسی(
 • اقتصاد پول (كارشناسی ارشد(
 • اقتصاد كلان ۱ و ۲ (كارشناسی ارشد(
 • اقتصاد كلان پیشرفته ۱ و ۲ (دكتری(

سوابق پژوهشی :

 • تعداد ۱۵۰ مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی
 • ارائه تعداد ۴۰ مقاله درهمایش ها و كنفرانس های داخلی و خارجی
 • انجام ۳۰ پروژه تحقیقاتی در مباحث اقتصاد كلان
 • تالیف ۱۵ كتاب برآمده از پروژه های تحقیقاتی
 • ترجمه ۳ كتاب در زمینه های اقتصاد خرد و اقتصاد كلان
 • راهنمایی بیش از ۱۲۰ پایان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، مفید (قم )، امام صادق (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات تهران
 • سردبیر مجله علمی – پژوهشی نامه اقتصادی دانشگاه مفید (فصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی) ازسال ۱۳۷۶ تاكنون