ضرورت تدوین رویه‌ای واحد توسط کمیته‌ مشترک و حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی
همگرایی با نظام مالی جهانی حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی را ایجاب کرده و نمی‌توان به بهانه نبود زیرساخت مناسب از پیاده‌سازی آن غفلت کرد.
تاريخ : يازدهم تير 1396 ساعت 11:58   کد : 262

دکتر سید محمد علوی در رابطه با ضرورت اجرای IFRS در نظام بانکی اظهار داشت: همگرایی با نظام جهانی حرکت به سمت این استانداردها را ایجاب کرده و نمی‌توان به بهانه نبود زیرساخت از پیاده‌سازی آن غفلت کرد. او در خصوص تفاوت IFRS با استانداردهای حسابداری ملی گفت: استانداردهای موجود مبتنی بر قواعد مشخص بوده و اغلب به صورت تکنیکی و از جنبه حسابداری به موضوع می‌نگرد، در حالی که استانداردهای IFRS در واقع بخشی از اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در نتیجه همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ّهای ذیربط جهت اجرای این استانداردها ضرورت پیدا می‌کند.  

دبیرکل و رئیس هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به منحصربه‌فرد بودن نظام بانکی و تفاوت‌ آن با سایر صنایع، افزود: به دلیل حساسیت‌های خاصی که در صنعت بانکداری وجود دارد، اجرای استانداردهای IFRS به صورت موازی با استانداردهای موجود آغاز شده است تا اشکالات و موانع آن به تدریج برطرف شود. او همچنین بر لزوم وارد شدن دانش فنی مربوط به این استانداردها و همچنین ضرورت تدوین رویه واحد توسط یک کمیته مشترک تاکید کرده و اظهار امیدواری کرد که با توجه به مطالعات عمیق و پشتوانه کارشناسی خوبی که حوزه استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد، بتوان آنها را به صورت تدریجی و به نحو مطلوب در نظام بانکی کشور پیاده کرد.