عزم جدی بانک مرکزی برای اجرای کامل IFRS
اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری ایران به دلیل افزایش مراودات بین‌المللی و لزوم تعامل در فضای بانکداری بین‌الملل، اجتناب‌ناپذیر است.
تاريخ : يازدهم تير 1396 ساعت 11:56   کد : 259

دکتر احمد بدری در میزگرد سیاستی «ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارش‌گری مالی» ضمن اشاره به وجود اجماع نسبی در خصوص ارتقای نظارت در نظام بانکی افزود: استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی (IFRS) بخشی از طرح جامع ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ّها است و اکنون در مرحله استقرار نظام نظارت در بانک‌ها بر مبنای تجربه‌های موفق جهانی هستیم. او با تاکید بر این‌که اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به دلیل افزایش مراودات بین‌المللی و لزوم تعامل در فضای بانکداری بین‌الملل، اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: ما از سال ۱۳۹۳ مطالعات و مباحث کارشناسی زیادی در این زمینه انجام داده‌ایم. اولین مرحله لازم برای اجرای این استانداردها، آشنایی با فرهنگ و ادبیات IFRS است. در گام اول این طرح مقرر شد تا جایی که زیرساخت‌ها اجازه می‌دهد به شکل دستوری پیش برویم و بر این اساس صورت‌ّهای مالی بانک‌ها به شکل قالب بین‌المللی درآمد و امسال نیز بانک مرکزی عزم جدی دارد تا این قالب به طور کامل توسط بانک‌ّها تکمیل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در مرحله دوم نمی‌توان تنها به صورت دستوری پیش رفت. بلکه در این مرحله، تکمیل مجموعه‌ای از زیرساخت‌های داخلی (همانند ارتقای نظام بانکداری یکپارچه در بانک‌ها و بانک اطلاعاتی وثایق) و زیرساخت‌های بیرونی (مانند اصلاح نظام مالیاتی، کمیته یا سازمان پاسخگو در خصوص استانداردها، نظام ارزش‌گذاری و آمادگی حسابرسان مستقل) ضرورت دارد. در صورت فقدان اطلاعات کافی و با کیفیت، استانداردهای خوب نیز نمی‌تواند ما را به نتیجه مطلوبی برساند.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی در پایان بر ضرورت به کار گرفتن درایت و تدبیر برای عبور از مرحله گذار و پاسخگویی به تبعات اجتماعی و سیاسی احتمالی ناشی از اجرای استانداردهای بین‌المللی و ارتقام نظام نظارت بانکی تاکید کرد.