میزگرد سیاستی مطالبات غیر جاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها
تاريخ : بيستم و هفتم خرداد 1396 ساعت 11:13   کد : 194

میزگرد سیاستی مطالبات غیر جاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها 

اعضای میزگرد

  • دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانک
  • دکتر سید علی مدنی‌زاده(عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
  • حسن معتمدی (صاحبنظر در امور پولی و بانکی)
  • دکتر پیمان نوری(معاون اقتصادی دادستان کل کشور)


محورهای میزگرد

  • عوامل انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها
  • عوامل انباشت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها
  • ریشه‌ها و تبعات سیر صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
  • راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها
  • بازسازی و گزیر (Resolution Recovery &) در نهادهای مالی