میزگرد سیاستی ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی
تاريخ : بيستم و هفتم خرداد 1396 ساعت 11:08   کد : 191

میزگرد سیاستی ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی

اعضای میزگرد

  • دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده)
  • دکتر حسن درگاهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
  • دکتر حسین راغفر (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا)
  • دکتر تیمور رحمانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
  • دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانك مركزی)

محورهای میزگرد

  • نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی
  • سیاست پولی و اعتباری در چرخه‌های تجاری
  • نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین و رشد اقتصادی
  • چشم‌انداز ثبات مالی، نرخ تورم و رشد اقتصادی