دکتر پیمان قربانی
معاون اقتصادی بانک مرکزی
تاريخ : بيستم و يکم خرداد 1396 ساعت 09:55   کد : 166

دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی 

تحصیلات

 •     کارشناسی اقتصاد نظری- دانشگاه تهران - سال ۱۳۷۴ ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان).
 •     رتبه اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۴.
 •     کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- دانشگاه تهران- سال ۱۳۷۶ ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان)

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضای پول کوتاه‌مدت - یک تحلیل عدم تعادل، مورد ایران.

 •     دکتری اقتصاد -  دانشگاه ESSEX - انگلستان - سال ۱۳۸۵( گرایش تخصصی : اقتصاد پولی- اقتصاد کلان -  اقتصاد‌سنجی).

عنوان رساله دکتری: مدل‌سازی مکانیزم انتقال پولی، تورم و نااطمینانی تورم – مورد ایران.

 

سوابق حرفه‌ای:

 

 •     ۱۳۷۶- ۱۳۷۵: کارشناس اقتصادی مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری - وزارت کشور.
 •     ۱۳۷۷ -۱۳۷۶: کارشناس دفتر اقتصاد کلان - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 •     ۱۳۸۱-۱۳۷۷: محقق دایره پولی و بانکی - اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - بانک مرکزی ج.ا.ایران.
 •     ۱۳۸۷-۱۳۸۵: رئیس دایره پولی و بانکی - اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - بانک مرکزی ج.ا.ایران.
 •     ۱۳۸۹ -۱۳۸۷: معاون اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - بانک مرکزی ج.ا.ایران.
 •     ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲ : مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - بانک مرکزی ج.ا.ایران.
 •      از بهمن ۱۳۹۲ : معاون اقتصادی- بانک مرکزی ج.ا.ایران.

سوابق آموزشی:

 •      ۱۳۸۰ -۱۳۷۶: مدرس  - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (دروس: کلیات علم اقتصاد – ریاضیات).
 •      ۱۳۸۵-۱۳۸۲: دستیار تدریس درس کلیات علم اقتصاد – دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX - انگلستان.
 •      ۱۳۸۵-۱۳۸۴: استادیار دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX انگلستان (دروس: روش‌های مقداری - پیش‌بینی‌ در اقتصاد و بازرگانی).
 •      ۱۳۸۵-۱۳۸۴: مسئول سمینارهای تحقیقاتی دانشجویان دکتری-دپارتمان اقتصاد- دانشگاه -ESSEXانگلستان.
 •      ۱۳۸۶ : تدریس درس سری‌های زمانی و پیش‌بینی - اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی بانک مرکزی- بانک مرکزی ج.ا.ایران.
 •      ۱۳۸۶: تدریس درس اقتصادسنجی و کاربردهای آن در فاینانس (کارشناسی ارشد)  - موسسه عالی بانکداری- بانک مرکزی ج.ا.ایران.
 •      ۱۳۸۸-۱۳۸۷: استادیار دانشکده اقتصاد (کارشناسی ارشد)- دانشگاه مفید (دروس: اقتصاد کلان – اقتصادسنجی کاربردی).
 •     ۱۳۹۰-۱۳۸۷: استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت (کارشناسی ارشد - MBA) – دانشگاه صنعتی شریف (درس اقتصاد کلان).

کتب و مقالات:

کتب:

    تحلیل اقتصادی خطوط اتوبوس برقی و تبدیل اتوبوس‌های دیزل به CNG در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران - سال ۱۳۷۶- مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری - وزارت کشور.

    جنبه‌های اساسی تغییر واحد پول ملی (تجربه ونزوئلا) - ترجمه پیمان قربانی - ابوالفضل اکرمی.

مقالات:

    برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران – مجله روند – شماره آینده.

    تورم و نااطمینانی تورم در ایران - ارایه شده در سمینار استراتژی‌های پولی و تورم - IBFI - بانک مرکزی فرانسه - سال ۲۰۰۷.

    تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضای پول کوتاه‌مدت - یک تحلیل عدم تعادل، مورد ایران - مجله روند - سال ۱۳۸۰.

    برآورد مدل پولی انعطاف‌پذیر نرخ ارز (FPMM) برای اقتصاد  ایران- دپارتمان اقتصاد - دانشگاه ESSEX- سال ۱۳۸۱.

    بهره‌وری مخارج عمومی، تخصیص بخشی و رشد اقتصادی، مجله برنامه و بودجه، سال  ۱۳۸۷ (ترجمه).

طرحهای پژوهشی:

    تحلیل مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران.

    شناخت تکنولوژی رشته فعالیت بازار پول و اعتبار در ایران

    برآورد توابع صادرات و واردات در ایران.

    تحلیل و برآورد تابع تقاضای پول در ایران.

    بررسی و برآورد تاثیر صادرات گاز طبیعی بر اقتصاد ایران (یک تحلیل داده- ستانده).

    برآورد تابع تقاضای توریسم و ارزیابی صنعت توریسم در ایران.

    برآورد تابع عرضه و تقاضای کتاب و ارزیابی صنعت نشر در ایران

آموزشهای تخصصی:

شرکت در دوره‌های آموزشی مختلف از قبیل: "بانکداری مرکزی – بانک مرکزی آلمان" - "استراتژی‌های پولی و تورم -  بانک مرکزی فرانسه " - "سیاست پولی و توسعه – بانک توسعه اسلامی"- "برنامه‌ریزی مالی و سیاستها – موسسه JVI  اطریش" ، " اقتصاد پولی پیشرفته –  مرکز آموزش بانکداری مرکزی سوییس GERZENSEE" و ...