غلامعلی کامیاب
معاون ارزی بانک مرکزی ایران
تاريخ : هفدهم خرداد 1396 ساعت 10:18   کد : 162

 

غلامعلی کامیاب

معاون ارزی بانک مرکزی ایران

تحصیلات

    M.B.A ۱۹۸۰ آمریکا

    لیسانس حسابداری-۱۳۵۳ دانشگاه تهران

    دیپلم ریاضی-۱۳۴۹

دوره های آموزشی

·         متدولوژی تراز پرداخت‌ها- صندوق بین‌المللی پول

·         بانکداری اسلامی- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران

·         قراردادهای فروش بین‌المللی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

·         بانکداری مرکزی-استیت بانک پاکستان

سوابق کاری

الف: سوابق کاری در بانک‌مرکزی

·         متصدی رسیدگی اسناد اداره حسابداری کل و بودجه

·         حسابدار اداره حسابداری کل و بودجه

·         رئیس دایره دفاتر معین اداره حسابداری کل و بودجه

·         رئیس دایره رسیدگی و تسویه اداره حسابداری کل و بودجه

·         معاون ارزی اداره حسابداری کل و بودجه

·         مدیر اداره حسابداری کل و بودجه

·         مدیر اداره دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز

·         مدیر اداره آمار و تعهدات ارزی

·         مدیرکل سیاستها و نظارت ارز

·         مدیرکل نظارت و تعهدات ارزی

·         مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی

ب: سوابق کاری غیر از بانک مرکزی

·         حسابرس موسسه حسابرسی پارس

·         مدرس موسسه علوم بانکی

·         عضو هیات مدیره  شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا

·         عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک

·         مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک

·         عضو هیات مدیره  شرکت داده‌پردازی ایران

·         رئیس هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک

·         معاون مدیرعامل بانک سامان

·         عضو کمیته حسابرسی بانک اکو

·         عضو هیات مدیره بانک ایران زمین