دکتر حمید زمان‌زاده
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
تاريخ : نوزدهم ارديبهشت 1396 ساعت 14:40   کد : 160

دکتر حمید زمان‌زاده

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

عنوان سخنرانی: تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان