دکتر تیمور رحمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
تاريخ : هشتم خرداد 1395 ساعت 14:31   کد : 159

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

عنوان سخنرانی: نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین و کنترل نوسانات آن برای رشد اقتصادی پایدار