منوی سايت

تقویم همایش

زمان برگزاری همایش

۱۰ و ۱۱ تیر‌ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت اعلام مشارکت و حمایت 

۳۱ خرداد ‌ماه ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت‌نام در همایش

۳۱ خرداد ‌ماه ۱۳۹۶

مکان برگزاری همایش

مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما