منوی سايت

اسلایدهای نشست ارائه مقالات سیاستی
روز اول

سالن اصلی

۰۰:۱۳۳۰:۱۱

نشست رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی

 

دکتر حمید زمان‌زاده (مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی) ـ تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان

سالن اصلی

۱۶:۰۰ - ۱۴:۳۰
نشست ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی)- سیاست پولی و اعتباری در چرخه‌های تجاری

رحمانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)- نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین و کنترل نوسانات آن برای رشد اقتصادی پایدار

اسلایدهای نشست ارائه مقاله سیاستی
روز دوم

سالن اصلی

۱۱:۳۰ - ۱۰:۰۰
نشست ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌اللمللی گزارشگری مالی (
IFRS)

سعید زاغری (مدیر مالی بانک پارسیان)- ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها و اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)