منوی سايت

کمیته علمی

دکتر سجاد ابراهیمی

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مهندس علی‌اشرف افخمی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن

دکتر احمد بدری

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر جهانگیر بیابانی

مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر حسین توکلیان

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی

مدیر گروه پژوهشی پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی

محمدرضا حسین‌زاده

مدیرعامل بانک ملی ایران

فرشاد حیدری

معاون نظارتی بانک مرکزی

دکتر ناصر خیابانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی دیواندری

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر حمید زمان‌زاده

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر محمدعلی سهمانی‌اصل

مدیرعامل بانک رفاه

دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی

مدیرعامل بانک خاورمیانه

دکتر حسین قضاوی

معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی

غلامعلی کامیاب

معاون ارزی بانک مرکزی

دکتر اکبر کمیجانی

قائم‌مقام بانک مرکزی

دکتر رامین مجاب

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده

مدیر گروه پژوهشی مدلسازی

حسن معتمدی

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی

محمدهادی مهدویان

صاحبنظر در امور پولی و بانکی

دکتر کامران ندری

مدیر گروه پژوهشی بانکداری اسلامی

دکتر پیمان نوری

معاون محترم اقتصادی دادستان کل کشور