منوی سايت

نحوه حضور در همایش  

هزینه ثبت‌نام‌ها:

نوع ثبت نام

هزینه ثبت‌نام (هزار تومان)

ثبت‌نام عادی

۴۵۰

ثبت نام گروهی (بیش از ۱۵ نفر) 

۴۰۰

ثبت‌نام دانشجویی

۲۲۵

کسانی که چکیده مقاله آنها مورد تائید قرار گرفته است

۲۲۵

کسانی که اصل مقاله آنها پذیرفته شده‌است

رایگان

متقاضیان محترم می‌توانند پس از عضویت در سایت و درج اطلاعات لازم و پرداخت هزینه مربوطه، ثبت‌نام خود را در همایش نهایی نمایند.
آن دسته از متقاضیانی که تمایل به ثبت‌نام به صورت گروهی دارند می‌توانند از طریق شماره تماس‌های ۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷ اقدام به ثبت‌نام نمایند.