منوی سايت
سخنرانان همایش
معاون اول رئیس جمهور
رئیس کل بانک مرکزی ایران
Professor of Economic Policy at the University of Bologna
Doctorate of Law from Catholic University of Louvain
Associate Partner Philip Sidney
مدیر مالی بانک پارسیان
دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران
معاون اقتصادی دادستان کل کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
معاون نظارتی بانک مرکزی
صاحبنظر در امور پولی و بانکی
نایب رئیس هیئت‌مدیره بانک سامان
صاحبنظر در امور پولی و بانکی
عضو هیئت مدیره و قائم‌مقام بانک صادرات
معاون اقتصادی بانک مرکزی
صاحبنظر در امور پولی و بانکی
معاون ارزی بانک مرکزی ایران
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
مدیرعامل بانک خاورمیانه
مدیر گروه پژوهشی مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
12