میزگرد سیاستی: اقتصاد مقاومتی
 
تاريخ : بيستم و هشتم فروردين 1395 ساعت 11:45   کد : 25
 

میزگرد سیاستی: اقتصاد مقاومتی

(5 خرداد، ساعت 16:00-14:30)

اعضای میزگرد

سمت

علی اشرف افخمی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن

دکتر علی دیواندری

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر عباس عرب‌مازار

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی

دکتر شاپور محمدی

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر عطاءاله رفیعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم‌و‌صنعت

محورهای میزگرد 

 

  o       اصلاح نظام مالی با تمرکز بر شبکه بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی

  o       ساز و کار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد مقاومتی
o       سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوره پسابرجام