منوی سايت
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 


درباره پژوهشکده

سابقه تاسيس

 

پژوهشكده پولي و بانكي نخست به عنوان: «مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي» و در جايگاه بازوي تحقيقاتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ و به دنبال تصويب و اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ و با توجه به نياز تمركز تحقيقات پراكنده در زمينه هاي پولي، ارزي و بانكي و گسترش آنها با رويكردي كاربردي، در سال1369 تأسيس شد. مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي در طول بيش از يك دهه فعاليتهاي مستمر ـ به صورت: انجام تحقيقات در زمينههاي مرتبط، ارائه خدمات مشاورهاي اقتصادي، پولي، ارزي و بانكي به مقامات و اشخاص حقيقي و حقوقي، برگزاري همايشهاي مختلف علمي، انتشار كتب و مطالب سودمند و با بهرهگيري از اعضاء هيئت علمي دانشگاهي و كارشناسان اقتصادي، گامهاي مهمي را در كمك به اجراي سياستهاي رسمي اقتصادي كشور و پيشبرد اهداف كلان مربوط برداشته است. به هر حال، با توجه به شرايط جديد جهاني، تحت فرآيند جهانيسازي اقتصادها و نيز تصويب و اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه حاوي مجموعه گستردهاي از سياستهاي اصلاحي در بخشهاي مختلف اقتصادي ـ به ويژه در حوزههاي پولي، مالي، ارزي و بانكي ـ ميباشد؛ لزوم تقويت و گسترش بيش از پيش نقش و فعاليت پژوهشكده را ضروري مينمود. جهت تأمين اين منظور، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي پس از يك سلسله تغييرات در سازمان تشكيلاتي و كادر علمي و نيز با تعاريف گسترده تري از اهداف و وظايف آن و با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناّوري، در سال 1380 به پژوهشكده پولي و بانكي ارتقاء سطح يافت.

اهداف و وظايف

 

اهمّ اهداف و وظايف پژوهشكده پولي و بانكي، عبارت از: 
(1) اجراي پروژه
هاي تحقيقاتي در زمينه هاي پولي، ارزي، بانكي (اسلامي و متعارف)، بازار سرمايه، و... ؛ 
(2) ارائه خدمات تحقيقات اقتصادي به افراد و سازمان
هاي داخل و خارج از كشور؛ 
(3) اجراي فعاليت
هاي تحقيقاتي و علمي مشترك با سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها در سطح ملي و بين المللي؛ 
(4) ارائه آمار و اطلاعات اقتصادي در مورد ايران و ساير كشورها به متقاضيان و علاقمندان اقتصادي دربخش
هاي مختلف؛ 
(5) برپايي كنفرانس
ها، سمينارها، كارگاههاي پژوهشي در زمينه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلي و بين المللي ـ به صورت منفرد و يا مشترك ـ با مؤسسات علمي پژوهشي و خارجي ميباشند.

سازمان و تشكيلات

 

ساختار سازماني پژوهشكده، شامل: هيئت امناء (به رياست رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، رئيس، مشاورين، معاونين، شوراي پژوهشي، هيئت علمي، آموزش و همایش، روابط عمومی، گروه‏هاي علمي ـ تحقيقاتي، مالي، تداركاتي، انتشارات و انفورماتيك، بانك اطلاعاتي و كتابخانه ميباشد. در حال حاضر، جناب آقاي دكتر علی دیواندری رياست پژوهشكده پولي و بانكي را عهده دار مي باشند.