منوی سايت
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

محورهای بیست و ششمین همایش سیایت های پولی و ارزی

اصلاح ساختار نظام مالی

یکپارچه سازی نظام مالی
 • ضرورت یکپارچه سازی
 • الزامات و زیر ساخت‌ها
 • نقش نظام مالی یکپارچه در اقتصاد مقاومتی
الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
 • معماری نوین نظام بانکی
 • الگوهای کسب و کار بانکی
 • نظارت بر بانک‌ها و سلامت مالی
  • چارچوب نظارت
  • ارزیابی سلامت و رتبه بندی بانک‌ها
  • تجربه جهانی در نظارت و سلامت‌ بانکی
 • تجدید ساختار بانک‌ها
  • ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و آثار آن
   • شاخصه‌های مدیریت ارشد در بانک‌ها
   • مدیریت ریسک
   • حسابرسی و کنترل‌های داخلی
  • ضرورت و آثار افزایش سرمایه بانک ها
  • پیامدهای بنگاه داری بانک ها
  • مدیریت مطالبات غیرجاری
ارزیابی اثربخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران
 • تأمین مالی دولت
 • تأمین مالی بخش نفت و گاز
 • تأمین مالی بخش صنعت و تجارت
  • تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ
  • تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
 • تأمین مالی بخش مسکن
 • تأمین مالی مصرف­کننده
سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی
 • سازوکار تعیین نرخ‌های سود تعادلی
 • نقش بانک مرکزی در هدایت بازار بین بانکی
 • خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاستگذاری پولی (بازار بدهی و ...)
 • چالش های فقهی سیاستگذاری پولی
سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز
 • مکانیسم تک نرخی کردن ارز، نوسان درآمدهای نفتی و مدیریت نرخ ارز
 • راه اندازی بازار سلف ارز
  • الزامات و پیش نیازها
  • ریسک ها
  • مکانیسم قیمت گذاری
اقتصاد مقاومتی
 • اصلاح نظام مالی با تمرکز بر شبکه بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی
 • ساز و کار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد مقاومتی
 • سیاست­های اقتصاد مقاومتی در دوره پسابرجام