ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
محورهای همایش
 

محورهای همایش

محور ۱: الزامات سیاستی گذار به تورم تک رقمی

محور ۲: الزامات نهادی برای حفظ و پایداری تورم تک رقمی

         تحلیل هزینه - فایده گذار به تورم تک‌رقمی

        زیان تولیدی کاهش تورم در دوره گذار

        تحلیل هزینه رفاهی تورم در دهک های درآمدی

         شناسایی ریسک‌های عدم تحقق تورم تک‌رقمی در کوتاه‌مدت

         توالی، سازگاری و هماهنگی سیاست­ها (پولی،‌ مالی، اعتباری،‌ ارزی و بانکی)

        پویایی قیمت های کلان (نرخ دستمزد، نرخ ارز، نرخ سود بانکی)

        تعدیل قیمت های نسبی (قیمت انرژی)

         سیاست ارتباطی بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی

         قواعد سیاست پولی برای یک اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت

         چهارچوب سیاستی اقتصاد مقاومتی برای رویارویی با شوک‌های نامطلوب

         سیاست‌های ارزی دوران گذار: مدیریت شوک‌های ارزی نامساعد محتمل

         مدیریت کسری بودجه و ایمن‌سازی ترازنامه‌ بانک‌ها و بانک مرکزی

         کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (تحلیل سیاستی اضافه برداشت بانک ها)

         تحلیل پیامدهای  تورمی پول درونی و بیرونی

         مطالعات موردی بین‌المللی

         بازآرایی ساختار نهادی سیاست پولی

        قاعده‌مندی

        عملیات بازار باز

        ارتقای جایگاه بازار بین بانکی

        شفافیت، پاسخ‌گویی و سیاست ارتباطی بانک مرکزی

        طراحی ابزارهای مشروع سیاست پولی

         بازآرایی ساختار ارتباط دولت و بانک مرکزی

        رفع آثار سلطه مالی بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی 

        مسئله انتصاب سیاست­ها

        ابزارهای غیرتورمی و مشروع تأمین مالی دولت

        ایجاد بازار بدهی‌های دولتی

         اقتصاد سیاسی کنترل تورم: اصلاح ریشه‌های سیاسی انبساطی پولی و مالی

         آسیب شناسی پیش نویس قانون بانک مرکزی از منظر هدفگذاری تورم

         مطالعات موردی بین‌المللی

محور ۳: ارتقای سلامت  بانکی برای تأمین ثبات مالی

محور ۴: اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی

         راهکارهای ارتقای سلامت بانکی

         پیامدهای تعیین دستوری نرخ سود

         اصلاح و تجدید ساختار مطالبات غیرجاری

         اثر نوسانات اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک‌ها

         اثرات ترازنامه‌ای کاهش تورم

         سیاست رقابتی و مقررات‌گذاری در صنعت بانکی

         اقتدار ناظرین بانکی

         کاستی‌های قوانین و مقررات ورشکستگی بانکی

         چالش‌های بانکداری سایه در سیاست‌گذاری پولی

         مطالعات موردی بین‌المللی

         شناسایی و رفع موانع دسترسی به اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی

         ساختار تعیین نرخ‌های سود بانکی

         تنوع‌بخشی به ابزارهای مشروع و غیرتورمی تأمین مالی تولید

         اصلاح ساختار سرمایه بنگاه‌ها

         تأمین مالی سرمایه در گردش

         تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

         بازار رهن مسکن

         راهکارهای افزایش دسترسی خانوارها به خدمات مالی

 

Powered by AtenaHamayesh