ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : يازدهم خرداد 1394 ساعت 16:39   |   کد : 187

گزارش نشست تخصصی:
تأمین‌‌ مالی تولید
نشست تخصصی تأمین مالی تولید با ارائه پنج مقاله علمی توسط دکتر مهدی راستاد، دکتر حامد قدوسی، دکتر شاهین شایان آرانی، سید مهدی بنی‌ طبا کوپایی و صهیب خداپرستی برگزار شد.

نشست تخصصی تأمین مالی تولید با ارائه پنج مقاله علمی توسط دکتر مهدی راستاد، دکتر حامد قدوسی، دکتر شاهین شایان آرانی، سید مهدی بنی‌ طبا کوپایی و صهیب خداپرستی برگزار شد. مدیریت این نشست بر عهده دکتر مرتضی اله‌داد، دکتر علی رحمانی و دکتر علی ارشدی بود. اهم مطالب ارائه شده در این نشست به شرح ذیل است:

 

دکتر مهدی راستاد: بررسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی

دکتر مهدی راستاد در مقاله خود با عنوان «بررسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی» به بررسی اثر واقعی وضعیت تأمین‌ مالی و اعتبارات پرداخت. او در این ارتباط، عوامل موثر بر نوسان سرمایه‌گذاری، عوامل خرد موثر بر وضعیت تأمین ‌مالی مبتنی بر ساختار سرمایه شرکت‌ها را با تاکید بر چگونگی انتقال شوک‌های اقتصادی مورد بررسی قرار داد. او در ادامه گفت: «بررسی رشد سرمایه‌گذاری در ایران از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در سطح کلان و خرد تقریباً با یکدیگر مشابه بوده‌اند و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی دارد». او در مطالعه خود سه فرض کلیدی مبتنی بر ترازنامه ضعیف از جمله تعیین تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری، وضعیت ترازنامه شرکت‌ها در توضیح تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرایط عادی و تفاوت اثرپذیری تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و بزرگ از ابزارهای سریع تامین‌مالی را مورد توجه قرار داد.


او در ارائه نتایج مطالعه خود گفت: «نتایج آماری نشان می‌دهد که شواهد خرد با شواهد کلان در خصوص نوسان سرمایه‌گذاری سازگار است که این شواهد بیانگر وجود سازوکار ابزارهای تامین مالی سریع در ایران است». دکتر راستاد در پایان گفت: «وضعیت ترازنامه از عوامل اصلی موثر بر سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه‌گذاری غیرعملیاتی است و تصمیمات سرمایه‌گذاری، وضعیت ترازنامه (ضعف ترازنامه) و رکود اقتصادی در مقابل رونق تأثیرپذیر می‌باشند».

 

دکتر حامد قدوسی: مروری بر خلاء‌های نهادی تأمین سرمایه در گردش

در ادامه این نشست مقاله‌ای با عنوان «مروری بر خلاء‌های نهادی تأمین سرمایه در گردش» توسط دکتر حامد قدوسی ارائه شد. او بر کمبود نقدینگی به عنوان یکی از معضلات اصلی بنگاه‌های کشور تأکید کرد و گفت: «این معضل در حقیقت مبتنی بر پایین بودن موقت یا دایمی سطح سرمایه در گردش بنگاه‌های ایرانی است که بخشی از آن از ترکیب ساختار سرمایه و تامین مالی این بنگاه‌ها ناشی می‌شود و بخشی دیگر به فقدان نهادهای کارآمد برای تامین نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مربوط است». او با اشاره به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواردی از جمله به‌تعویق افتادن مطالبات جاری بنگاه‌ها، تعطیلی مکانیسم اعتبار اسنادی برای واردات و نیاز به پرداخت نقدی برای خرید مواد اولیه خارجی را از فشارهای جدی سرمایه در گردش بنگاه‌های ایرانی عنوان کرد.