ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : پانزدهم ارديبهشت 1392 ساعت 12:07   |   کد : 151

دکتر حسن درگاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسن درگاهی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر
حسن درگاهی متولد سال 1335 در شهر زنجان و داراي مدارك کارشناسی تحقیق در عملیات از مدرسه عالی کاربرد کامپیوتر و برنامه‌ریزي، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزي سیستمهاي اقتصادي از دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد اقتصاد پولی از دانشگاه منچستر انگلستان و دکتري اقتصاد کلان از دانشگاه لیورپول انگلستان، با بیش از 16 سال سابقه تدریس در دروس مختلف رشته اقتصاد، چون اقتصاد کلان، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد پولی، اقتصاد ایران، مبانی اقتصاد و اقتصاد دوره MBA است.

تألیفات علمی و زمینه‌هاي تحقیقاتی ایشان در موضوعات مختلف اقتصاد کلان، اقتصادسنجی کلان و همچنین توسعه صنعتی است. در این رابطه به کتاب‌‌هاي پویایی نرخ ارز و همچنین شناسایی شاخص‌هاي پیشرو از انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، کتاب دولت و رشد اقتصاد (با همکاري دیگران) از انتشارات نشر نی، و به سه کتاب در زمینه نقش دولت، اقتصاد کلان و آینده نگري توسعه صنعتی ایران از مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف می توان اشاره نمود. از ایشان تاکنون مقالات علمی متعددي نیز در زمینه‌هاي رشد اقتصادي و ادوار تجاري، تورم و نرخ ارز، و سیاست‌هاي پولی با تأکید بر اقتصاد ایران انتشار یافته است.

از سوابق کاري وي در زمینه برنامه‌ریزي اقتصادي کشور می‌توان به مشارکت فعال در تدوین و تنظیم برنامه‌هاي پنجساله اول و سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. دکتردرگاهی در حال حاضر دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، و همچنین استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است.

خلاصه مقاله دکتر حسن درگاهی

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh