ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
محورهای همایش

محورهای فرخوان مقالات

آسیب شناسی نظام تامین مالی تولید در کشور

 

-   نقش نظام تامین مالی موجود در تحریک رشد اقتصادی کشور

-   نهادهای مفقود درنظام تامین مالی کشور

-   ضرورت طراحی ابزارهای نوین وکاربردی در تامین مالی کشور

-   نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی تولید

-   نظام تامین مالی موفق، تجربه سایر کشورها

-   درجه رقابت پذیری بازار خدمات مالی در کشور

-   ساختار مالی بخش شرکتی در اقتصاد ایران

-   فرایند و توالی اقدامات در اصلاح نظام تامین مالی

-   تامین مالی در شرایط تورم رکودی

اقتصاد مقاومتی

 

-   مقررات زدایی و مقررات گذاری متناسب با شرایط تحریم

-   مقررات ارزی و تجاری در شرایط تحریم

-   تامین مالی ارزی در شرایط تحریم

-   تجربه بحران ارزی سایر کشورها

-   راهکارهای برون رفت از رکود تورمی

-   راهکارهای مقاوم سازی بانک ها در برابر شوک های اقتصادی

-   بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم

-  سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم

نقش و جایگاه نظام بانکی در حمایت از تولید  

 

-   نقش سیاست‌های اعتباری در مدیریت چرخه‌های تجاری

-   تحلیل عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش های تولیدی

-   اثرنوسانات بخش واقعی بر ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری

-   ارزیابی سیاست‌های اعتباری دهه 80 و تاثیر آن بر بخش‌های تولیدی

-   ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی

-   تاثیر استقلال بانک مرکزی براقتصاد کشور

-   اثر بسته‌های سیاستی – نظارتی بانک مرکزی بر تولید

-   محدودیت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی

-   حجم نقدینگی مورد نیاز در اقتصاد ایران

-   چالش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها

-   راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

Powered by AtenaHamayesh