ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
اسلایدهای ارائه شده در روز اول

 

 

سالن خواجه نصير ـ سه‌شنبه 27/2/1390

موضوع

ارائه دهنده

عنوان

نشست اولعملكرد اقتصادي كشور و جايگاه آن در منطقه

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر اكبر كميجاني، دكتر مسعود نيلي و دكتر محمدرضا شجاع‌الديني

سخنراني

Ms. Ratna Sahay

Middle East and Central Asia Regional Economic Outlook April 2011

ارائه مقاله

دكتر حسين قضاوي

بررسي تحولات اخير در اقتصاد ايران

نشست دوم: تحليل سياست‌هاي پولي و ارزي كشور

اعضاي هيئت رئيسه: سيد كمال سيد علي، دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني، دكتر داود دانش جعفري و دكتر مرتضي اله‌داد

ارائه مقاله

دكتر مسعود نيلي

اثربخشي سياست‌هاي تحريك تقاضاي اسمي در اقتصاد ايران

ارائه مقاله

دكتر محمد نهاونديان

سياست‌هاي ارزي مناسب با استراتژي تجاري كشور

ارائه مقاله

دكتر رامين پاشايي‌فام

بررسي سياست‌هاي پولي مؤثر و نقش سيستم بانكي در راستاي تحقق اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها

ميزگرد: چشم‌انداز اقتصاد كشور در سال 1390

اعضاي ميزگرد: ابوالفضل اكرمي، دكتر امير باقري، دكتر مسعود نيلي، دكتر رامين پاشايي‌فام، دكتر محمد نهاونديان، دكتر محمدرضا فرزين و دكتر فرهاد نيلي

ارائه مقاله

دكتر امير باقري

ساختار بودجه سال 1390و اثر آن بر رشد اقتصادي

ارائه گزارش

ابوالفضل اكرمي

عملكرد متغيرهاي پولي و اعتباري در سال 1389 و دورنماي سال 1390

سالن فيض ـ سه‌شنبه 27/2/1390

موضوع

ارائه دهنده

عنوان

نشست اول: چرخه‌هاي تجاري در ايران و سياست‌هاي مديريت تقاضا

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر زهرا افشاري، دكتر محسن مهرآرا، دكتر علي حسن‌زاده و سيدمحمود علوي

ارائه مقاله

مهدي صارم

تخمين نايرو در اقتصاد ايران

ارائه مقاله

دكتر محمد واعظ

تحليل تأثير چرخه‌هاي تجاري برنرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1379-1388

ارائه مقاله

احسان سليمي

بررسي رابطه علّي پويا بين عمق مالي، پس‌انداز كل و رشد اقتصادي در ايران

نشست دوم: سياست ارزي و مديريت ذخاير ارزي

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر اسداله فرزين‌وش، دكتر غلامعلي شرزه‌اي، دكتر رسول سجاد و دكتر سيدمهدي بركچيان

ارائه مقاله

دكتر سعيد دائي كريم‌زاده

مديريت بهينه پرتفوي ارزي، مطالعه موردي ذخايررسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ارائه مقاله

دكتر ايلناز ابراهيمي

نقش نوسانات نرخ ارز در تبيين نوسانات تجاري اقتصاد ايران (رويكرد DSGE)

ارائه مقاله

حسين توكليان

Exchange Rate Policy Rule and its Dynamics in Iran

ارائه مقاله

دكتر سيدكميل طيبي

عوامل كوتاه مدت و بلندمدت تعيين‌كننده رفتار نرخ ارز واقعي ايران(رهيافت الگوي ARDL)

 

 

Powered by AtenaHamayesh