ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
برنامه همایش

 

 

سالن خواجه نصير ـ سه‌شنبه 27/2/1390

شروع

پايان

موضوع

ارائه دهنده

عنوان

8:00

8:30

افتتاحيه

و

سخنراني مقامات

ثبت نام

8:30

8:40

قرائت قرآن و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران

8:40

8:50

دكتر فرهاد نيلي  

گزارش دبير كنفرانس

8:50

9:25

دكتر سيد شمس‌الدين حسيني

سخنراني وزير محترم امور اقتصادي و دارايي

9:25

10:00

دكتر محمود بهمني

سخنراني رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

10:00

10:30

استراحت و پذيرايي

نشست اول

عملكرد اقتصادي كشور و جايگاه آن در منطقه

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر اكبر كميجاني، دكتر مسعود نيلي و دكتر محمدرضا شجاع‌الديني

10:30

11:10

سخنراني

Ms. Ratna Sahay

Middle East and Central Asia Regional Economic Outlook April 2011

11:10

11:50

ارائه مقاله

دكتر حسين قضاوي

بررسي تحولات اخير در اقتصاد ايران

11:50

12:30

پرسش و پاسخ

12:30

14:00

ناهار و نماز

نشست دوم

تحليل سياست‌هاي پولي و ارزي كشور

اعضاي هيئت رئيسه: سيد كمال سيد علي، دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني، دكتر داود دانش جعفري و دكتر مرتضي اله‌داد

14:00

14:30

ارائه مقاله

دكتر مسعود نيلي

اثربخشي سياست‌هاي تحريك تقاضاي اسمي در اقتصاد ايران

14:30

15:00

ارائه مقاله

دكتر محمد نهاونديان

سياست‌هاي ارزي مناسب با استراتژي تجاري كشور

15:00

15:30

ارائه مقاله

دكتر رامين پاشايي‌فام

بررسي سياست‌هاي پولي مؤثر و نقش سيستم بانكي در راستاي تحقق اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها

15:30

16:00

پرسش و پاسخ

16:00

16:30

استراحت و پذيرايي

ميزگرد روز اول

ميزگرد: چشم‌انداز اقتصاد كشور در سال 1390

اعضاي ميزگرد: ابوالفضل اكرمي، دكتر امير باقري، دكتر مسعود نيلي، دكتر رامين پاشايي‌فام، دكتر محمد نهاونديان، دكتر محمدرضا فرزين و دكتر فرهاد نيلي

16:30

16:50

ارائه مقاله

دكتر امير باقري

ساختار بودجه سال 1390و اثر آن بر رشد اقتصادي

16:50

17:10

ارائه گزارش

ابوالفضل اكرمي

عملكرد متغيرهاي پولي و اعتباري در سال 1389 و دورنماي سال 1390

17:10

18:30

بحث در ميزگرد

 

 

سالن فيض ـ سه‌شنبه 27/2/1390

شروع

پايان

موضوع

ارائه دهنده

عنوان

8:30

10:00

افتتاحيه

همزمان با سالن اصلي

10:00

10:30

استراحت و پذيرايي

نشست اول

چرخه‌هاي تجاري در ايران و سياست‌هاي مديريت تقاضا

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر زهرا افشاري، دكتر محسن مهرآرا، دكتر علي حسن‌زاده و سيدمحمود علوي

10:30

10:50

ارائه مقاله

مهدي صارم

تخمين نايرو در اقتصاد ايران

10:50

11:10

ارائه مقاله

دكتر محمد واعظ

تحليل تأثير چرخه‌هاي تجاري برنرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1379-1388

11:30

11:50

ارائه مقاله

احسان سليمي

بررسي رابطه علّي پويا بين عمق مالي، پس‌انداز كل و رشد اقتصادي در ايران

11:50

12:30

پرسش و پاسخ

12:30

14:00

ناهار و نماز

نشست دوم

سياست ارزي و مديريت ذخاير ارزي

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر اسداله فرزين‌وش، دكتر غلامعلي شرزه‌اي، دكتر رسول سجاد و دكتر سيدمهدي بركچيان

14:00

14:20

ارائه مقاله

دكتر سعيد دائي كريم‌زاده

مديريت بهينه پرتفوي ارزي، مطالعه موردي: ذخاير رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

14:20

14:40

ارائه مقاله

دكتر ايلناز ابراهيمي

نقش نوسانات نرخ ارز در تبيين نوسانات تجاري اقتصاد ايران (رويكرد DSGE)

14:40

15:00

ارائه مقاله

حسين توكليان

Exchange Rate Policy Rule and its Dynamics in Iran

15:00

15:20

ارائه مقاله

دكتر سيدكميل طيبي

عوامل كوتاه مدت و بلندمدت تعيين‌كننده رفتار نرخ ارز واقعي ايران(رهيافت الگوي ARDL)

15:20

16:00

پرسش و پاسخ

16:00

16:30

استراحت و پذيرايي

16:30

18:30

ميزگرد

همزمان با سالن اصلي

سالن خواجه نصير ـ چهار‌شنبه 28/2/1390

شروع

پايان

موضوع

ارائه دهنده

عنوان

نشست اول

بانكداري اسلامي

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر كامران ندري، دكتر سيد كاظم صدر و دكتر حسين عيوضلو

8:30

8:50

ارائه مقاله

Edib Smolo

The State of Islamic Finance: Post-crisis and Future Prospects

8:50

9:10

ارائه مقاله

دكتر حسين قضاوي

عمليات بازار باز در چهارچوب بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: اسناد خزانه اسلامي)

9:10

9:30

ارائه مقاله

دكتر فرهاد رياضت

Risk Management framework in Islamic Banking: Basel II and III, challenges and … implications in Islamic Banking

9:30

9:50

ارائه مقاله

حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان

طراحي اعتبار در حساب جاري در بانكداري بدون ربا در قالب قرارداد مشاركت مدني مشروط

9:50

10:30

پرسش و پاسخ

10:30

11:00

استراحت و پذيرايي

نشست دوم

رفرم پولي، حذف صفرها و تحولات نظام‌هاي پرداخت

اعضاي هيئت رئيسه: سيد محمود احمدي، دكتر احمد مجتهد و دكتر محمد نوفرستي  

11:00

11:30

ارائه مقاله

Ilker Bayir

Currency Reform in Turkey and Lessons from Redenomination and Euro-Changeover

11:30

12:00

ارائه مقاله

محمدهادي مهدويان

رفرم پولي و تغيير واحد پول كشور

12:00

12:30

ارائه مقاله

ناصر حكيمي

تحولات اخير در نظام پرداخت‌هاي كشور

12:30

13:00

پرسش و پاسخ

13:00

14:30

ناهار و نماز

نشست سوم

ساماندهي مؤسسات پولي و اعتباري كشور

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر سيدحميد پورمحمدي، دكتر احمد عزيزي، محمد هادي مهدويان و محمد جواد صفار

14:30

14:45

ارائه گزارش

اميرحسين امين آزاد

چارچوب مقررات بانكي

14:45

15:00

ارائه گزارش

مسعود پهلوان‌زاده

ملاحظاتي پيرامون حسابرسان مستقل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري

15:00

15:15

ارائه گزارش

نوشين اسدي‌پور

چك ليست حسابرس‌ها

15:15

15:30

ارائه گزارش

دكتر محسن فاضليان

بازار غيرمتشكل پولي

15:30

15:50

ارائه گزارش

مهناز بهرامي

راهبرد بانك مركزي در زمينة اعطاي مجوزهاي بانكي و پولشويي

15:50

16:30

پرسش و پاسخ

16:30

17:00

استراحت و پذيرايي

ميزگرد

چشم‌انداز اصلاحات در نظام بانكي كشور

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر سيدحميد پورمحمدي، دكتر مجيد قاسمي، دكتر علي طيب‌نيا و سيد بها‌الدين حسيني هاشمي

17:00

17:15

ارائه گزارش

دكتر سيدحميد پورمحمدي

چارچوب كلي طرح تحول نظام بانكي

17:15

17:30

ارائه گزارش

دكتر محمودرضا خاوري

تحولات پيش‌روي بانكداري اسلامي

17:30

17:45

ارائه گزارش

دكتر علي ديواندري

ضرورت تعميق ابزارهاي تأمين مالي در برنامه پنجم توسعه

17:45

18:00

ارائه گزارش

دكتر محمد طالبي

عدالت و رضايت اجتماعي در نظام بانكي

18:00

18:15

ارائه گزارش

دكتر رامين پاشايي‌فام

سياست‌هاي پولي (ابزاري ـ نهادي) متناسب با طرح تحول اقتصادي

18:15

18:30

ارائه گزارش

دكتر ولي‌اله سيف

فضاي كسب و كار بانكي

18:30

19:15

بحث در ميزگرد

 

 

سالن فيض ـ چهار‌شنبه 28/2/1390

شروع

پايان

موضوع

ارائه دهنده

عنوان

نشست اول

چالش‌هاي بانكداري مركزي

اعضاي هيئت رئيسه:  دكتر محمدرضا شجاع‌الديني، دكتر احمد عزيزي و عليرضا مقتدايي 

8:30

8:50

ارائه مقاله

صديقه رهبر شمس‌كار

تغيير سازمان‌هاي نظارت‌هاي بانكي در پي بحران‌هاي مالي اخير

8:50

9:10

ارائه مقاله

ابوالفضل خاوري‌نژاد

نظام آماري مناسب جهت پايش آثار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

9:10

9:30

ارائه مقاله

Anton Comanescu

Behavioral Perspective on Central Bank Communication for Financial Stability

9:30

9:50

ارائه مقاله

دكتر علي ارشدي

پيش‌بيني تقاضاي اسكناس در گردش توسط مردم

9:50

10:30

پرسش و پاسخ

10:30

11:00

استراحت و پذيرايي

نشست دوم

سياست‌هاي پولي

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر تيمور محمدي، دكتر پيمان قرباني، دكتر ناصر خياباني و محمدرضا حاجيان

11:00

11:20

ارائه مقاله

حميد زمانزاده

مدل‌سازي شوك‌هاي پولي و نفتي در اقتصاد كلان ايران (رويكرد VECMX)

11:20

11:40

ارائه مقاله

مريم همتي

بررسي اثر شوك‌هاي پولي بر قيمت‌هاي جزئي با استفاده از روش FAVAR

11:40

12:00

ارائه مقاله

رامين مجاب

بررسي تاثير شوك‌هاي پولي و نفتي بر توليد حقيقي بدون نفت

12:00

12:20

ارائه مقاله

دكتر ابراهيم رضايي

نگرشي بر تاثير سياست پولي از كانال اعتبارات سيستم بانكي در اقتصاد ايران

12:20

13:00

پرسش و پاسخ

13:00

14:30

ناهار و نماز

نشست سوم

نوسازي و اصلاحات در نظام بانكي

اعضاي هيئت رئيسه: دكتر فرشاد فاطمي، دكتر مهرداد سپه‌وند، حسن معتمدي و دكتر پيمان نوري

14:30

14:50

ارائه مقاله

هادي حيدري

تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر ترازنامه بانك‌ها با رويكرد آزمون تنش

14:50

15:10

ارائه مقاله

دكتر سعيد عيسي‌زاده

محيط نهادي و كارايي نظام بانكي در ايران

15:10

15:30

ارائه مقاله

محمدتقي صمدي

ارزيابي عملكرد بانك‌هاي دولتي خصوصي شده در ايران

15:30

15:50

ارائه مقاله

دكتر انوشيروان تقي‌پور

بررسي اثربخشي سياست آزادسازي مالي بر توسعة مالي كشور با تأكيد بر نقش نهادهاي قانوني

15:50

16:30

پرسش و پاسخ

16:30

17:00

استراحت و پذيرايي

17:00

19:15

ميزگرد

همزمان با سالن اصلي

 

Powered by AtenaHamayesh