ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
محورهای همایش

 

 

- سياست پولي، چرخه‌هاي تجاري و ثبات بازارهاي مالي:

ـ نقش سياست پولي و اعتباري در مديريت چرخه‌هاي تجاري

ـ بررسي سازگاري ثبات قيمت‌ها با ثبات در بازارهاي مالي

ـ اثربخشي ابزارهاي سياست پولي و ابزارهاي احتياطي كلان

 

- سياست‌هاي مديريت تقاضا در شرايط پس از اجراي طرح تحول اقتصادي:

ـ سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب با شرايط پس از هدفمندسازي يارانه‌ها

ـ اثرات هدفمندسازي يارانه‌ها بر ترازنامه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري

ـ آثار بودجه‌اي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها

ـ هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها

ـ نظام اطلاعاتي مناسب براي پايش آثار طرح تحول اقتصادي

 

- نهادسازي و نوسازي نظام بانكي:

ـ نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصاد

ـ سازوكار توسعه ابزارهاي مالي اسلامي در برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت

ـ ارزيابي عملكرد بانك‌هاي دولتي خصوصي شده

ـ ارزيابي فرآيند ورود بانك‌هاي خصوصي به نظام بانكي

ـ آزادسازي مالي و ورود بانك‌هاي خارجي (فرصت‌ها و تهديدها)

ـ معماري نظام پولي كشور در افق چشم‌انداز

ـ نقشه راه نظام بانكي در برنامه پنجم توسعه

ـ سازوكار مناسب نظارت بر بانك‌ها

Powered by AtenaHamayesh