منوی سايت
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

درباره پژوهشکده

سابقه تاسيس

پژوهشكده پولي و بانكي نخست به عنوان: «مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي» و در جايگاه بازوي تحقيقاتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، و به دنبال تصويب و اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، و با توجه به احساس نياز در تمركز تحقيقات پراكنده در زمينه هاي پولي، ارزي و بانكي و گسترش آنها با رويكردي كاربردي، در سال ۱۳۶۹ تأسيس شد. مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي در طول بيش از يك دهه فعاليتهاي مستمر ـ به صورت: انجام تحقيقات در زمينههاي مرتبط، ارائه خدمات مشاورهاي اقتصادي، پولي، ارزي و بانكي به مقامات و اشخاص حقيقي و حقوقي، برگزاري همايشهاي مختلف علمي، انتشار كتب و مطالب سودمند و با بهرهگيري از اعضاء هيئت علمي دانشگاهي و كارشناسان اقتصادي، گامهاي مهمي را در كمك به اجراي سياستهاي رسمي اقتصادي كشور و پيشبرد اهداف كلان مربوط برداشته است. به هر حال، با توجه به شرايط جديد جهاني، تحت فرآيند جهانيسازي اقتصادها و نيز تصويب و اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه حاوي مجموعه گستردهاي از سياستهاي اصلاحي در بخشهاي مختلف اقتصادي ـ به ويژه در حوزههاي پولي، مالي، ارزي و بانكي ـ بود، لزوم تقويت و گسترش بيش از پيش نقش و فعاليت پژوهشكده را ضروري مينمود. جهت تأمين اين منظور، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي پس از يك سلسله تغييرات در سازمان تشكيلاتي و كادر علمي و نيز با تعاريف گسترده تري از اهداف و وظايف آن و با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در سال ۱۳۸۰ به پژوهشكده پولي و بانكي ارتقاء سطح يافت.

اهداف و وظايف

اهم اهداف و وظايف پژوهشكده پولي و بانكي، عبارت از: 
(۱) اجراي پروژه
هاي تحقيقاتي در زمينه هاي پولي، ارزي، بانکداری (اسلامي و متعارف)، بانکداری الکترونیک و مدلسازی
(۲) ارائه خدمات تحقيقات اقتصادي به افراد و سازمان
هاي داخل و خارج از كشور
(۳) اجراي فعاليت
هاي تحقيقاتي و علمي مشترك با سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها در سطح ملي و بين المللي
(۴) ارائه آمار و اطلاعات اقتصادي در مورد ايران و ساير كشورها به متقاضيان و علاقمندان اقتصادي دربخش
هاي مختلف
(۵) برپايي همایش ها،
 نشست های تخصصی و كارگاههاي آموزشی در زمينه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلي و بين المللي ـ به صورت منفرد و يا مشترك ـ با مؤسسات علمي پژوهشي داخلی و خارجي 

سازمان و تشكيلات

ساختار سازماني پژوهشكده، شامل: هيئت امناء (به رياست رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، رئيس، مشاورين، معاونين، گروه های پژوهشی، شوراي پژوهشي، مدیریت آموزش، مدیریت انتشارات، مدیریت امور پژوهشی، مدیریت توسعه کسب وکار، مدیریت امورمالی، مدیریت امور اداری، مدیریت تحقیق و توسعه و مدیریت انفورماتيك ميباشد. در حال حاضر، جناب آقاي دكترعلی دیواندری رياست پژوهشكده پولي و بانكي را عهده دار مي باشند.