يک شنبه 19 آذر 1402

به دنبال برگزاری ۴ دوره موفق از همایش بانکی و تجاری ایران و اروپا در شهرهای تهران و فرانکفورت و در راستای تداوم بهره‌وری از فرصت‌های ایجاد شده در بستر دوره‌های پیشین این رویداد و همچنین فراهم آمدن زمینه‌ی حضور هرچه بیشتر نظام بانکی و تجاری کشورمان را در عرصه رویدادهای اقتصادی بین‌الملل، گروه مالکی آلمان به همراه پژوهشکده پولی و بانکی در نظر دارد باردیگر پنجمین همایش تجاری ایران و اروپا‍ را در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ در کنار نوزدهمین کنفرانس «هفته مالی اروپا» - بزرگترین نشست مشترک حوزه مالی،بانکی و صنعت بیمه در اروپا - در شهر فرانکفورت آلمان برگزار نماید.

مقارن بودن این رویداد با بیستمین کنفرانس هفته مالی اروپا فرصت مغتنمی است تا با شرکت در یک رویداد معتبر و شناخته شده جهانی ضمن آشنایی با همتاهای اروپایی و بین‌المللی و در عین حال معرفی کسب و کار و سازمان خود به آنها، به طور اختصاصی و دقیقتر مسائل و دغدغه‌های تجاری، بانکی و مالی موجود در این مقطع میان ایران و جامعه بین‌الملل را مورد بررسی قرار داده تا زمینه‌ی تعاملات هرچه بیشتر و بهتر در آینده فراهم گردد.