يک شنبه 19 آذر 1402
سخنرانان همایش پیشین

وزیر امور خارجه ایران

وزیر راه و شهرسازی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
سفیر ایران در آلمان
رئیس‌کل بانک مرکزی
معاون اقتصادی و عضو هیئت عامل بانک مرکزی
مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال
رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت
12