منوی سايت

                                                          زمان و مکان برگزاری

زمان برگزاری

۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری

سالن اصلی مرکز کنفرانس فرانکفورت