منوی سايت
سخنرانان کليدی
استاد اقتصاد سیاسی مدرسه مطالعات پیشرفته سنت آنا          
مشاور ارشد شرکت دیلویت در بلژیک
متخصص تکنولوژی و تجهیزات احراز هویت مشتری کمپانیTÜV SÜD
مدیر دایره هوش تجاری شرکت دیلوت
صاحبنظر در حوزه امنیت خاورمیانه و سیاست هسته‌ای               
مدیر خدمات مالی- مشاوره رگولاتوری دیلویت
مدیرکل نظام‌های پرداخت و تسویه بانک مرکزی آلمان                 
 رئیس کل بانک مرکزی ایران
Federal Ministry for Economic Affairs and Ener                    
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی            
Herbert Smith Freehills Germany LLP                                 
رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت
وزیر اقتصاد،انرژی،حمل‌و‌نقل ایالت هسن آلمان                           
CEO of Germany Trade & Invest co      
معاون مدیرکل سیاست مالی بازار در وزارت دارایی آلمان              
سفیر ایران در آلمان                
رییس امور موسسات اعتباری و مالی در آژانس اعتبار صادرات آلمان  
رییس اتاق بازرگانی ایران-آلمان