منوی سايت

هدف از برگزاری سومین دوره همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا در شهر فرانکفورت آلمان و در کنار نوزدهمین کنفرانس «هفته مالی اروپا» یعنی بزرگترین نشست مشترک حوزه مالی، بانکی و صنعت بیمه در اروپا این است که ضمن تداوم بهره‌وری از فرصت‌های ایجاد شده در بستر دوره‌های پیشین این رویداد، زمینه‌ی حضور هرچه بیشتر نظام بانکی و مالی کشورمان را در عرصه رویدادهای اقتصادی بین‌الملل و متعاقبا ایفای نقشی فعالتر و پررنگ‌تر در معاملات و روابط مالی و تجاری جهانی، فراهم گردد.